Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Głogów

Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Głogów. Termin składania ofert 24.03.2016 r., godz. 10.30.