Projekt i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Turów, Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego FS Krzekotów, Projekt i realizacji wiaty przy świetlicy FS Borek