Budowa oświetlenia terenu i zasilania działki nr 111 w m. Klucze” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia w Gminie Głogów””