Praca

Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków i zamówień publicznych

Urząd Gminy Głogów poszukuje pracownika, na stanowisko podinspektor ds. zamówień publicznych i środków unijnych.

Urząd Gminy Głogów poszukuje pracownika, na stanowisko podinspektora w Referacie Infrastruktury Komunalnej.

 

 

 

 

Urząd Gminy Głogów poszukuje pracownika, w ramach umowy na zastępstwo, na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i środków unijnych.

 

 

 

 

Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej

Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko Kierownika Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania   Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownika socjalnego nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.

Gmina Głogów ogłasza nabór na stanowisko Animatora Sportu na boisku Orlik mieszczącego się w Serbach przy ul. Kwiatowej 15.

 KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie

ds. naboru na stanowisko Insektor - koordynator projektu

Wójt Gminy Głogów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Zespole Szkół w Przedmościu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej