Nasze miejscowości

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1298 r. z okresu panowania w Głogowie Henryka III – wieś prawdopodobnie była w posiadaniu miasta. Nie znamy daty, od

Bytnik znajduje się w pobliżu drogi wojewódzkiej Głogów – Rudna. Od włączonego do miasta Głogów Krzepowa dzieli ją odległość 1 km. Przez wieś przechodzi

Po raz pierwszy wieś wymieniona jest w 1302 r. jako Groti-scz; następnie w 1318 r. – Grodis. Grodziec Mały położony jest na północny zachód od Głogowa.

Pierwsza wzmianka o Kluczach pochodzi z 1310 r. (Clus).Miejscowość Klucze położona jest we wschodniej części gminy Głogów. Jest to typowa wieś rolnicza.

Pierwsza wzmianka o Krzekotówku pochodzi z 1263 r., gdzie wymienia się nazwę Crecotowo. Wieś Krzekotów położona jest na wschodniej granicy powiatu

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1290 r. (Przedemost).Wieś Przedmoście położona jest na Równinie Grębocickiej, na trasie Głogów – Rudna. Główną ulicą

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1290 r. W czasie walk o Głogów Ruszowice często służyły za kwaterę dowództwa. Tak było m.in. podczas wojny 30-letniej,

Miejscowość Serby jest największą wsią gminy Głogów, położoną na prawym brzegu Odry, wzdłuż drogi krajowej nr 12, z tendencją rozbudowy w kierunkach

Pierwsza wzmianka o Starych Serbach pochodzi z 1309 r.W Starych Serbach Prusacy utworzyli w 1870 roku obóz jeniecki dla Francuzów wziętych do niewoli

Pierwsza wzmianka o Szczyglicach pochodzi z 1345 r.Wieś Szczyglice jest malowniczo położona wśród Wzgórz Dalkowskich w południowo-wschodniej części

Pierwsza wzmianka o Turowie pochodzi z 1334 r. Nazwa wsi pochodzi od tura (miejscowość hodowli wołów). Wieś Turów położona jest na obszarze malowniczych

Pierwsza wzmianka o Wilkowie pochodzi z 1357 r. Wieś leży w północno-wschodniej części gminy i jest prze-dzielona drogą krajową nr 12. Wilków jest położony

Zabornia jest sołectwem położonym niedaleko rzeki Odry. Zabornia to wieś położona przy terenach leśnych bogatych w zwierzynę oraz grzyby. Na rozlewiskach