• 1S.jpg

Komisje

Komisje

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Szwiergiel Krystyna

Przewodnicząca Komisji

Puchalski Zdzisław

Wiceprzewodniczący Komisji

Gruchała Zbigniew

Członek

Piekoś Agnieszka

Członek

Rudowicz Robert

Członek

Sowiński Paweł

Członek

Sadowska Małgorzata

Członek

Urzada Dawid

Członek

Komisja Rewizyjna

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Ładziak Ewa

Przewodnicząca Komisji

Barnaś Sylwester

Członek

Piękoś Agnieszka

Członek

Puchalski Zdzisław

Członek

Rudowicz Robert

Członek

Szwiergiel Krystyna

Wiceprzewodnicząca Komisji

Urzada Dawid

Członek

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Borciuch Jerzy

Przewodniczący Komisji

Gruchała Zbigniew

Wiceprzewodniczący Komisji

Czyczyk Ireneusz

Członek

Puchalski Zdzisław

Członek

Rudowicz Robert

Członek

Sowiński Paweł

Członek

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Gruchała Zbigniew

Przewodniczący Komisji

Urzada Dawid

Wiceprzewodniczący Komisji

Gostyński Lech

Członek

Ładziak Ewa

Członek

Puchalski Zdzisław

Członek

Komisja Oświaty i Kultury

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Sowiński Paweł

Przewodniczący Komisji

Piękoś Agnieszka

Wiceprzewodnicząca Komisji

Barnaś Sylwester

Członek

Konowalczyk Andrzej

Członek

Sadowska Małgorzata

Członek

Szwiergiel Krystyna

Członek

Czyczyk Ireneusz

Członek

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Piękoś Agnieszka

Przewodnicząca Komisji

Sylwester Barnaś

Członek

Cypryjański Piotr

Członek

Gostyński Lech

Członek

Ładziak Ewa

Wiceprzewodnicząca Komisji

Konowalczyk Andrzej

Członek

Borciuch Jerzy

Członek

Rudowicz Robert

Członek 

Sadowska Małgorzata

Członek 

Szwiergiel Krystyna

Członek