• 1S.jpg

Komisje

Komisje

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Szwiergiel Krystyna Przewodnicząca Komisji

Puchalski Zbigniew

Wiceprzewodniczący

 

Gruchała Zbigniew Członek

Piekoś Agnieszka Członek

Rudowicz Robert

Członek

Sowiński Paweł

Członek

Sadowska Małgorzata Członek

Urzada Dawid

 

Członek

Komisja Rewizyjna

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

 Ewa Ładziak

Przewodnicząca Komisji

Sylwester Barnaś

Członek

Agnieszka Piękoś

Członek

Zdzisław Puchalski

Członek

Robert Rudowicz

Członek

 Krystyna Szwiergiel

Członek

 Dawid Urzada

Członek

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Borciuch Jerzy

Przewodniczący

Gruchała Zbigniew

Wiceprzewodniczący

Czyczyk Ireneusz

członek

Puchalski Zdzisław

członek

Rudowicz Robert

członek

Sowiński Paweł

członek

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Gruchała Zbigniew

Przewodniczący

Urzada Dawid

Wiceprzewodniczący

Gostyński Lech

członek

Ładziak Ewa

członek

Puchalski Zdzisław

członek

Komisja Oświaty i Kultury

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Sowiński Paweł

Przewodniczący

Piękoś Agnieszka

Wiceprzewodniczący

Barnaś Sylwester

członek

Konowalczyk Andrzej

członek

Sadowska Małgorzata

członek

Szwiergiel Krystyna

członek

Czyczyk Ireneusz

członek

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Piękoś Agnieszka

Przewodniczacy

Sylwester Barnaś

Członek

Cypryjański Piotr

Członek

Gostyński Lech

Członek

Ładziak Ewa

Członek

Konowalczyk Andrzej

Członek

Borciuch Jerzy

Członek

Rudowicz Robert Członek 
Sadowska Małgorzata Członek 
Szwiergiel Krystyna Członek