Burmistrz czy wójt to osoby znane każdemu mieszkańcowi jednostki terytorialnej, jaką jest gmina. Ogólnie wiadomo, że samorząd gminny to najmniejsza jednostka samorządowa w obrębie danego państwa, pełniąca istotną rolę w zakresie szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Pozornie wydawać się może, że rola gminy, a tym samym funkcja włodarza danej jednostki, jest rozwiązaniem mało istotnym w porównaniu z instytucjami pełniącymi opiekę polityczną nad całym krajem.

W rzeczy samej jest w tym stwierdzeniu sporo racji, choć przyznać należy, że zdecydowana większość obywateli w pierwszej kolejności zwraca się z prośbą o pomoc właśnie do lokalnego włodarza, który często jest osobą znaną i szanowaną w lokalnym środowisku. Ogólnie wiadomo, że funkcja burmistrza lub wójta jest efektem swoistego zaufania publicznego i stanowi rezultat wyborów samorządowych. W czasie kampanii wyborczych poszczególni kandydaci przedstawiają własny program, uwzględniający planowane zmiany i inwestycje. Wiele przedsięwzięć nie zostaje zrealizowana, przede wszystkim ze względów finansowych, dlatego też szczególnym zaufaniem darzeni są kandydaci, którzy przedstawiają realne działania inwestycyjne.

Fakt ten potwierdza kwestię, że wielkie obietnice często są puszczane mimo uszu, gdyż potencjalni wyborcy doskonale znają realia danej gminy, a tym samym wiedzą, które zadania mogą być zrealizowane w najbliższym czasie, a które stanowią wyłącznie obraz społecznych marzeń i potrzeb. Obejmując stanowisko włodarza gminy na konkretną kadencję, dana osoba musi przede wszystkim sprostać wymaganiom i oczekiwaniom wyborców, a przede wszystkim dążyć do realizacji uwzględnionych w programie wyborczym zadań.

W praktyce oznacza to, że funkcja burmistrza lub wójta to nie tylko reprezentowanie danej jednostki samorządowej na wyższych szczeblach społeczno – politycznych, ale przede wszystkim aktywne dążenie do pozyskiwania środków umożliwiających rozwój gminy w każdej dziedzinie życia. Warto dodać, że możliwości w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków jest bardzo dużo, aczkolwiek dana jednostka musi wykazać się umiejętnością odpowiedniego gospodarowania oraz widocznymi inwestycjami.