Należy wiedzieć, że za niedługo wchodzą w życie korzystne zmiany dla rodzin, w których jest niepełnosprawne dziecko lub niesamodzielny dorosły. Ta grupa otrzyma od państwa więcej środków na utrzymanie. Oto co (zasiłki, świadczenia) i od kiedy wzrośnie:

1). Zasiłek pielęgnacyjny – należy wiedzieć, ze od 1 listopada 2019 roku wzrośnie o 31, 42 zł do kwoty 215, 84 zł. Taki zasiłek obecnie przysługuje:

  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 lat z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli stała się ona niepełnosprawna do ukończenia 21 roku życia.
  • niepełnosprawnemu dziecku.
    A gdzie należy załatwić potrzebne formalności? Trzeba złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy (zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej) lub bezpośrednio w ośrodku pomocy społecznej. Wniosek możemy składać przez cały rok.

2). Świadczenie pielęgnacyjne – ma ono wzrosnąć od 1 stycznia 2020 roku do 1830 zł na rękę (obecnie 1583 zł). To świadczenie przysługuje matce albo ojcu niepełnosprawnego dziecka (lub osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną z dzieckiem) oraz opiekunowi dorosłej osoby niepełnosprawnej. Ale jest też istotny zasadniczy do spełnienia warunek: rodzic lub opiekun musi zrezygnować z zatrudnienia (lub innej pracy zarobkowej), aby sprawować osobistą opiekę na dzieckiem lub dorosłym członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. A gdzie należy załatwić potrzebne formalności? Wniosek oraz potrzebne dokumenty przyjmuje miejski ośrodek pomocy rodzinie (lub urząd gminy). Warto wiedzieć, że świadczenie pielęgnacyjne jest naliczane od miesiąca, w którym złożono wniosek.

3). Dla rodziny z niskimi dochodami – należy wiedzieć, że od 1 listopada zaczyna się nowy rok zasiłkowy, więc rodziny pobierające zasiłek rodzinny na dzieci powinny złożyć oświadczenia o swoich dochodach. Ponieważ zasiłek rodzinny przysługuje wtedy, kiedy miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza na osobę: 674 zł netto lub 764 zł netto, w przypadku kiedy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. A tak przestawiają się obecnie stawki zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2020 roku: 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia; 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat; 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat do 21 lat (jeśli uczy się w szkole) lub do 24 lat (jeśli jest niepełnosprawne i studiuje). Warto też wiedzieć, że na uczące się, niepełnosprawne dziecko przysługują dodatki do zasiłku rodzinnego: 90 zł na dziecko do ukończenia 5 lat; 110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. A gdzie należy załatwić potrzebne formalności? Potrzebny wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta (zgodnie z miejscem zamieszkania) dzieci.

Dodatkowo należy wspomnieć o tym, że poszerzono program 500+ o osoby niesamodzielne. Program wszedł w życie 1 października 2019 roku. I otrzymają je dorosłe osoby powyżej 18 roku życia, które: są niezdolne do samodzielnej egzystencji i nie posiadają ani emerytury, ani renty (wtedy otrzymają 500 zł miesięcznie) lub mają emeryturę, rentę poniżej 1600 zł brutto (np. 1300 zł brutto, to otrzymają wtedy 300 zł miesięcznie). Takie osoby potrzebne formalności załatwią w ZUS.