Rozwód zdecydowanie nigdy nie jest łatwym doświadczeniem. Niestety jeszcze bardziej komplikuje go wymóg załatwienia licznych formalności sądowych, które mogą na początku przytłoczyć osobę, której nerwy już i tak są zszargane zaistniałą sytuacją w życiu osobistym. Przygotowanie się do rozwodu jednak nie jest aż takie trudne jak może się wydawać i warto zrobić to jak najlepiej.

Znalezienie przyczyny rozwodu

Pierwszym krokiem zawsze powinno być ustalenie prawdziwej przyczyny rozpadu małżeństwa. Na tym etapie ważne jest także, by zdecydować, czy zamierza się wnioskować o orzeczenie o winie drugiej strony. Jeżeli to były partner spowodował zakończenie związku, na przykład przez przemoc domową, nadużywanie alkoholu czy zdradę, wskazane jest domaganie się orzeczenia o winie. Oczywiście jeżeli rozwód jest wspólną decyzją, można go przeprowadzić ugodowo, co znacznie usprawni i ułatwi cały proces.

Udanie się do prawnika

Kolejnym kluczowym aspektem jest udanie się do specjalisty. Może to być radca prawny lub adwokat, na pewno pomoże w całym procesie – od spisania pozwu, przez zbieranie dowodów i przygotowanie do rozwodu, po przeprowadzenie rozprawy. Warto wspomnieć, że z prawnikiem należy być całkowicie szczerym. Ukrywanie znaczących kwestii, nawet jeśli są one niewygodne lub wstydliwe, utrudni dobranie odpowiedniej strategii i właściwą pomoc.

Zebranie dowodów

Niezależnie od tego, czy zamierza się wnosić o orzeczenie winy drugiej strony czy nie, trzeba starannie przygotować odpowiednie dowody do ewentualnego wykazania przewinień byłego partnera. Należy pamiętać o tym, że on/ona także może domagać się uznania winy, dlatego tak ważne jest, by przygotować się na każdą ewentualność i móc odeprzeć ewentualne zarzuty, być może popierając je argumentami przemawiającymi za winę drugiej strony.

Niezbędne dokumenty

Przed złożeniem pozwu należy także upewnić się, że posiada się wymagane dokumenty. Wśród nich znajduje się przede wszystkim akt zawarcia związku małżeńskiego, a także w przypadku posiadania nieletnich dzieci – akty urodzenia każdego z nich. Poza tym trzeba także dołączyć dowód uiszczenia wpłaty sądowej w wysokości 600 zł. W przypadku chęci żądania alimentów, powinno się również przygotować dokumenty poświadczające wysokość miesięcznych dochodów.

Wybranie odpowiedniego sądu okręgowego

Pozew sądowy złożyć można wyłącznie w ostatnim miejscu zamieszkania małżonków, pod warunkiem, że dla przynajmniej jednego z nich sąd też dalej jest sądem okręgowym. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, właściwym sądem będzie sąd okręgowy osoby pozwanej. Jeżeli nie da się ustalić sądu okręgowego dla strony pozwanej, pozew składa się w sądzie obejmującym miejsce zamieszkania powoda.

Na jakie pytania trzeba być gotowym podczas rozwodu?

Istnieje kilka kwestie, które sąd musi ustalić podczas trwania procesu rozwodowego. Wśród nich na pewno znajdą się pytania o:

  • powód/powody rozstania;
  • chęć pójścia na ugodę i polubownego zakończenia rozprawy;
  • własności wspólne obu małżonków;
  • posiadanie wspólnych, a także pozamałżeńskich dzieci;
  • ostatnie współżycie seksualne;
  • czy małżonków dalej łączy więź emocjonalna.

Pytań oczywiście może się pojawić znacznie więcej, warto pomyśleć nad odpowiedziami znacznie wcześniej oraz skonsultować je ze swoim prawnikiem, szczególnie jeżeli polubowne zakończenie małżeństwa nie wchodzi w grę.

Podobne artykuły:

https://www.krp-ks.pl/porady-prawne-artykuly/rozwod-krok-po-kroku/